Kontakt.

Naziv: FM VISION STYLE d.o.o.
Sjedište: Sunekov I. odvojak 9, 10040 Zagreb

Poslovna banka i broj žiro-računa:
Zagrebačka banka d.d.,Zagreb,
IBAN: HR8123600001102591898
SWIFT: ZABAHR2X

OIB: 46473685186
MBS: 04680901

Članovi društva: Josip Ivanović
Osobe ovlaštene za zastupanje: Josip Ivanović
Email: vision@fmvision.hr